2 de nov. 2009

DILLUNS 2.11

Jornada de descans actiu:

25' d'spining molt suau.
Flexions
Abdominals
Sauna